Jogi tájékoztató

Az alábbi oldalon a GS1 Tagszervezetek számára készült jogi tájékoztatót olvashatja, a GS1 Logger for Staff alkalmazás tesztelése során felmerülő jogi kérdésekről.

A GS1 Logger for Staff alkalmazás a GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt., a GS1 magyarországi tagszervezete saját fejlesztése, amelyre vonatkozóan a szerzői vagyoni jogok jogosultja a GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. A „GS1 Logger” védjegy bejegyzésére irányuló eljárást a GS1 MAGYARORSZÁG kezdeményezte; az alkalmazáshoz fűződő szerzői jogainak védelme érdekében szükséges lépéseket a GS1 MAGYARORSZÁG megtette, annak műjegyzékbe vételével az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületénél.

A GS1 MAGYARORSZÁG elkötelezett a tekintetben, hogy fejlesztésének eredményeit a GS1 közösség részére hozzáférhetővé tegye. Ennek keretében, e folyamat első lépéseként egy kezdeti, hat hónapos (2012. június 30-ig tartó) tesztidőszakra a GS1 MAGYARORSZÁG lehetővé teszi:

  • GS1 tagszervezetek részére a GS1 Logger for Staff alkalmazás tesztelésére irányuló kezdeményezésben való részvételt, ingyenes regisztráció útján, együttműködési megállapodás megkötése mellett;
  • a regisztráció során azt, hogy a GS1 tagszervezetek meghatározott számú alkalmazott végfelhasználót regisztráljanak (a végfelhasználók regisztrálását engedélyezzék) a GS1 Logger for Staff alkalmazás tesztelésére;
  • a regisztrált végfelhasználók részére a GS1 Logger for Staff alkalmazás tesztverziójának az Apple Store-ból ingyenes alkalmazásként történő leöltését, Végfelhasználói Licensz-megállapodás [End User License Agreement] megkötése mellett, a vonatkozó feltételek elfogadásával.

A GS1 Logger for Staff alkalmazás felhasználására vonatkozó Együttműködési feltételek a GS1 tagszervezetek részére elnevezésű megállapodásban és a Felhasználási Feltételek: Végfelhasználói Licensz-megállapodásban rögzítésre kerültek az együttműködési és a felhasználás feltételei. Ennek kiemelt jelentőségű elemei összefoglalva a következők.

A szerződések felhasználási engedélyt tartalmaznak majd a GS1 Logger for Staff alkalmazás tesztverziója tekintetében.

A felhasználási engedéllyel egyben a GS1 MAGYARORSZÁG biztosítja – a számára lehetővé tett körben, módon és mértékben – az alkalmazás rendeltetésszerű igénybevételéhez szükséges elemekhez – így API-okhoz, helymeghatározó koordinátákhoz és hasonlókhoz – történő hozzáférést, ugyancsak ingyenesen, erre vonatkozóan tájékoztatásul az alábbiakat közöljük.

A GS1 MAGYARORSZÁG a 3GVision- nel egy éves határozott idejű szerződést kötött a GS1 Logger for Staff alkalmazás felhasználásának támogatása érdekében, melynek következtében az elérhetővé váló GS1 Logger for Staff alkalmazás vonalkód-olvasó kapacitással rendelkezik.

A GS1 Logger for Staff alkalmazás keretében a helymeghatározáshoz az Eurostat rendszeréből származó határpont-koordináták kerülnek felhasználásra. Ezen túlmenően a GS1 szerződésben áll a Földmérési és Távérzékelési Intézettel is, így Magyarország vonatkozásában a helymeghatározáshoz ez utóbbi intézet is biztosít határpont-koordinátákat. A GS1 MAGYARORSZÁG a GS1 Logger for Staff alkalmazás működtetése során a határpont-koordináták felhasználásával a felhasználó által beküldött információhoz további információkat rendel, és ezeket elérhetővé teszi a felhasználók részére (nem lehetséges viszont a határpont-koordináták tömeges letöltése, az adatbázisok átadása).

A felhasználási engedély meghatározott időtartamra (2012. június 30-ig) és szigorúan meghatározott célra szól. A célhozkötöttség körében rögzítésre került, hogy az alkalmazás kereskedelmi célra semmilyen módon vagy mértékben nem alkalmazható, az alkalmazás nem átruházható, az alkalmazás tesztelésén kívül más célra vagy más módon nem felhasználható. A GEPIR hálózatról az alkalmazás tesztelése során kinyert adatok, az adatbázis felhasználásával nyert információk a tagszervezet által rendeltetésszerűen felhasználhatók, mivel a GEPIR hálózathoz a tagszervezeteknek egyébként is hozzáférési jogosultsága áll fenn.

A szerződések tartalmazzák majd azon korlátozásokat, amelyeket a GS1 MAGYARORSZÁG maga köteles saját szerződései alapján az alkalmazás felhasználóival szemben érvényesíteni.

A GS1 MAGYARORSZÁG és az Apple Inc., valamint a Google Inc. között létrejött általános felhasználási szerződésben foglalt korlátozások és kizárások értelmében a GS1 MAGYARORSZÁG és a GS1 tagszervezetek illetve az általuk regisztrált végfelhasználók között megkötésre kerülő szerződésekben többek között az alábbi tartalmú szerződési feltételek kerülnek alkalmazásra:

  • a GS1 Logger for Staff alkalmazás tesztverziója harmadik személyek számára nem tehető hozzáférhetővé, ezt mind a GS1 Magyarország, mind a GS1 tagszervezet, mind a tagszervezet által regisztrált végfelhasználó köteles biztosítani,
  • a GS1 Loggert alkalmazó regisztrált végfelhasználóktól be kell szerezni az előzetes hozzájárulásukat ahhoz, hogy a GS1 Logger for Staff alkalmazás a végfelhasználó természetes személy tartózkodási helyére vonatkozó adatokat regisztrálja, továbbküldje vagy bármilyen más módon felhasználja,
  • az Apple-lel kötött szerződés megszüntetése vagy felbontása esetén a GS1 Logger for Staff alkalmazását azonnal be kell szüntetni és gondoskodni kell az alkalmazás valamennyi verziójának törléséről,
  • a tagszervezet és a végfelhasználó elfogadja az alkalmazáshoz fűződő adatvédelmi rendelkezéseket (privacy policy)
  • az alkalmazás nem alkalmas és nem használható különösen a következő célokra és módokon: vállalkozási célra történő felhasználás; hely-adatok [helyadatok, térképfelvételek, koordináták stb.] tömeges leöltése vagy listázása; valós idejű navigációs vagy útvonaltervezési alkalmazás; automatikus vagy autonóm járművezérlési alkalmazás; szállítmányozási vállalkozás, járműpark menedzsment, üzleti eszközök nyomonkövetése, jogellenes vagy helytelen információ, illetőleg tartalom terjesztése.

A tesztidőszakban az elérhető adatküldési és adatfogadási volumen korlátozott lehet az érvényesülő szolgáltatói korlátozásokra tekintettel.

A szerződések tartalmazzák majd a Felek kölcsönös kötelezettségvállalásait a felelősség, szavatosság, adatbiztonság, titoktartás körében. A GS1 tagszervezetek az általuk regisztrált alkalmazott végfelhasználókért felelősséget vállalnak, így javasoljuk, hogy maguk is megfelelő szerződéses rendelkezéseket kössenek ki ezen alkalmazott végfelhasználók vonatkozásában. A felhasználási feltételek tagszervezet vagy a tagszervezet által regisztrált végfelhasználó általi megsértése esetén a tagszervezet helytállásra köteles a GS1 MAGYARORSZÁG-gal szemben harmadik személyek által érvényesített igényekért.

Jelen szöveg összefoglaló jellegű tájékoztató, jogi kötőerővel bíró nyilatkozatként nem értelmezhető. Az alkalmazás esetleges további verzióira, illetőleg az alkalmazáshoz hasonló, kereskedelmi forgalom tárgyát képező esetleges további alkalmazásokra a GS1 MAGYARORSZÁG a fentiektől teljesen eltérő feltételeket is meghatározhat.